Get Adobe Flash player

hetlogo
HET-JN-07/16 Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama u periodu do 31.12.2016

- Poziv za dostavljanje ponude (pdf) (objavljeno 19.februara 2016. godine)

 

 

hetlogo


 Učešće na seminaru " XVII zimska škola evropskog prava"


- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca (pdf) (objavljeno 23. februara 2016.)

 

 

Javne nabavke - poslednje objavljeno

HET-JN-93/16 Nabavka potrošnog elektro-materijala za informaciono telekomunikacione sisteme i RS Leotar

HET-JN-93/16 Nabavka potrošnog elektro-materijala za informaciono telekomunikacione sisteme i RS Leotar

HET-JN-93/16 Nabavka potrošnog elektro-materijala za informaciono telekomunikacione sisteme i RS Leotar- Odluka o poništenju postupka nabavke (pdf) (objavljeno 25. avgusta 2016.)        

HET-JN-95/16 Proširenje jedinstvene automatske telefonske centrale ERICSSON MD 110 i rekonstrukcija kućne instalacije na objektima: Upravna zgrada, HET-1 i HET-2

HET-JN-95/16 Proširenje jedinstvene automatske telefonske centrale ERICSSON MD 110 i rekonstrukcija kućne instalacije na objektima: Upravna zgrada, HET-1 i HET-2

HET-JN-95/16 Proširenje jedinstvene automatske telefonske centrale ERICSSON MD 110 i rekonstrukcija kućne instalacije na objektima: Upravna zgrada, HET-1 i HET-2- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (pdf) (objavljeno 24. avgusta 2016.)        

HET-JN-89/16 Izgradnja puta do izvorišta Lušac

HET-JN-89/16 Izgradnja puta do izvorišta Lušac

HET-JN-89/16 Izgradnja puta do izvorišta Lušac- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (pdf) (objavljeno 23. avgusta 2016.)        

HET-JN-26/16 Monitoring hidroloških podataka na slivu rijeke Trebišnjice

HET-JN-26/16 Monitoring hidroloških podataka na slivu rijeke Trebišnjice

HET-JN-26/16 Monitoring hidroloških podataka na slivu rijeke Trebišnjice- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (pdf) (objavljeno 10. avgusta 2016.)        

HET-JN-52/16 Nabavka i ugradnja otvora u velikoj sali u Upravnoj zgradi, sa pripadajućim građevinskim radovima

HET-JN-52/16 Nabavka i ugradnja otvora u velikoj sali u Upravnoj zgradi, sa pripadajućim građevinskim radovima

HET-JN-52/16 Nabavka i ugradnja otvora u velikoj sali u Upravnoj zgradi, sa pripadajućim građevinskim radovima- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (pdf) (objavljeno 10. avgusta 2016.)