het@het.ba +387 (059) 260-213

Извјештај о хидрологији и производњи система ХЕТ у периоду јануар-август 2013. године

  Хидроелектране на Требишњици су у протеклих осам мјесеци оствариле добре производне резултате и биле важан ослонац Електропривреди Републике Српске. 
  Производња по Билансу за 2013. годину износила је 905,62 GWh. Билансом је била предвиђена ревитализација агрегата 1 у ХЕ Дубровник, коју је требало да реализује Хрватска електропривреда.
  Прва половина године била је изразито кишна. Веома велике падавине које су се десиле у сливу ријеке Требишњице, биле су уједно и највеће за овај период од 1948. Године, односно у периоду од када се редовно прате и биљеже метеоролошки и хидролошки подаци у сливу.
  Ревитализација агрегата 2 у ХЕ Дубровник, која је по плану требало да буде завршена 30.09.2012. године, окончана је 24.02.2013. године. Продужење ревитализације агрегата 2 довело је до мањег остварења производње система ХЕТ-а у прва два мјесеца.


  Изузетно велика количина падавина и екстремно високи дотоци у акумулације до почетка маја, условили су и високе коте у акумулацији Билећа. Због стања у акумулацији Билећа, као и продужења ревитализације агрегата 2 у ХЕ Дубровник, ревитализација агрегата 1 у ХЕ Дубровник је одложена у договору са Управом ХЕП-а. 
  Наведене околности у сливу ријеке Требишњице условиле су потребу за израдом Ребаланса плана производње система ХЕТ-а за 2013. годину, којим су ремонтне активности максимално скраћене с циљем остварења што веће производње. Ребалансом планирана производња за 2013. годину износи 1388,64 GWh и већа је за 53,34% у односу на Биланс за 2013. годину.
  Захваљујући изузетно доброј хидрологији и погонској спремности агрегата у систему ХЕТ-а, у претходних осам мјесеци остварена је висока производња са испуњењем ребалансираног плана производње за 2013. годину у износу од 74,89%.
  Значајно је напоменути да је у марту 2013. године забиљежена највећа мјесечна производња на ХЕ Требиње 1, од уласка у погон, у износу од 122,24 GWh.