het@het.ba +387 (059) 260-213

Остварење плана производње система Хидроелектрана на Требишњици у 2013. години

    Хидроелектране на Требишњици су закључно са 19.12.2013. године оствариле План производње за 2013. годину у износу од 1388,65 {xа}ГWх{/xа}. Испуњење годишњег плана производње резултат је добре погонске спремности производних капацитета, повољних хидролошких прилика и доброг планирања и управљања системом Хидролектрана на Требишњици.

    Електроенергетским билансом за 2013. годину била је планирана производња Хидроелектрана на Требишњици у износу од 905,62 {xа}ГWх{/xа}. 

    Изузетно повољне хидролошке прилике на почетку године и врло високи дотоци у акумулације условили су промјену планова производње и одлагање планиране ревитализације агрегата 1 у ХЕ Дубровник послије усаглашавања са Хрватском електропривредом. 

    Захваљујући раду надлежних служби у Предузећу, остварено је оптимално искориштење хидроресурса за производњу електричне енергијеу складу са плановима производње за 2013. годину,као и поуздано задовољење планова и потреба Електроенергетског система Републике Српске.

    Информација: Мр Тамара Бојић, дипл.ел.инж.