het@het.ba +387 (059) 260-213

Нова дозвола за обављања дјелатност производње ел. енергије

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 74. редовној сједници одржаној 12. децембра 2013. године у Требињу,  донијела је Рјешење о издавању дозволе за обавЉање дјелатности производње електричне енергије, на основу чега је издата и нова дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије за Мјешовити Холдинг “ЕРС” – МП а.д. ЗП”Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње за наредни дванаестогодишњи период.

Прилози:
– Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије 
– Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије