het@het.ba +387 (059) 260-213

Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештење о набавци