het@het.ba +387 (059) 260-213

ХЕТ тренутно финансира радове на три тунела

Хидроелектране на Требишњици тренутно финансирају паралелно извођење радова на три различита тунела: пробијање доводног тунела за ХЕ Дабар, постављање бетонске облоге на тунелу Фатничко поље – акумулација Билећа, као и пробијање тунела за одводњавање Билећеког поља.
Укупна вриједност ових инвестиција износи скоро 130 милона КМ без ПДВ-а.
Од овог износа највећи дио отпада на пројекат изградње доводног тунела, улазне грађевине и приступнoг тунела за ХЕ Дабар, око 113 милиона КМ без ПДВ-а. Послије изградње приступних путева и неопходне електро мреже, прије годину дана почели су радови на пробијању приступног тунела Стражевица, а потом и на пробијању доводног тунела за ХЕ Дабар. Приступни тунел је у потпуности ископан (652 m) и урађена је примарна подграда, као и приступни плато, док се доводни тунел пробија са четири нападна мјеста. До сада је примјеном НАТМ методе (нова аустријска тунелска метода) прокопано више од 1200m доводног тунела.

ХЕ Дабар: Улазна грађевина

ХЕ Дабар: Доводни тунел

ХЕ Дабар: Нападна тачка Водостан

У току је и фазна изградња бетонске облоге, дорада профила тунела и радови на контактном и консолидационом ињектирању на тунелу Фатничко поље – акумулација Билећа, чија је укупна вриједност  9,9 милиона КМ. Урађено је више од 2000m облоге овог тунела.

Улаз у тунел Фатничко поље – акумулација Билећа

Тунел Фатничко поље – акумулација Билећа

Поред горе поменутих радова који се изводе на тунелима из система Горњих хоризоната, у току је и пробијање тунела за одводњавање Билећког поља. Укупна вриједност овог уговора је 4,9 милиона КМ без ПДВ-а. Од 1820m, колико је тунел дуг, до сада је прокопано више од 1520m.  Очекује се да преосталих око 300m буде ископано до краја године. Реализацијом овог пројекта ризици од поплава ће се елиминисати, а биће омогућено сигурније и успјешније управљање хидроенергетским системом.

Улаз у тунел за одводњавање Билећког поља

Радови у тунелу за одводњавање Билећког поља

Радови на доводном тунелу за ХЕ Дабар, као и радови на тунелу Фатничко поље – акумулација Билећа, теку планираном динамиком, док се радови на тунелу за одводњавање Билећког поља не одвијају у потпуности у складу са динамичким планом због неповољне геолошке средине, процеђивања и сталног усклађивања технологије грађења са условима терена.