het@het.ba +387 (059) 260-213

Blog Right Sidebar

9. октобра 2014.

Обавјештавају се акционари МХ „ЕРС“ МП а.д. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње који су на дан 16.09.2014. године били власници акција да ће на основу  Одлуке Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ број: СА-5293-РГ/8 одржане 26.08.2014. године започети са исплатом дивиденде из добити за 2013. годину дана 03.10.2014. године. Укупан износ дивиденде у новцу

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-419/14 Наслов: Набавка и уградња опреме за мјерење протока у тлачним цјевоводима агрегата на ХЕ Требиње 1 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-2-1-420/14 Наслов: Програм обезбјеђења рада хидрофорске станице Бијељани и програм одржавање трасе водовода Вријека – Пађени  

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-415/14 Наслов: Истражни радови у темељу централне конзоле бране Гранчарево и формирање слитометарског мјерног мјеста 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-416/14 Наслов: Радови на оспособљавању пијезометарских бушотина на подручју хидросистема Требишњице 3. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-417/14 Наслов: Израда приступних путева до нових пијезометарских бушотина  

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА БРОЈ:238-1-2-2-412/14 Наслов: Израда елабората о утврђивању стања ињекционе завјесе у зони бране Гранчарево 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА БРОЈ:238-1-3-2-411/14 Наслов: Испитивање геомеханичких карактеристика стијене на контакту са темељима у десном боку бране Гранчарево  

25. јула 2014.

Редовна Годишња сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга “ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње, одржаће се 26. августа 2014. године (уторак) у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга “ЕРС”- МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11:00 часова. Предложени дневни ред