het@het.ba +387 (059) 260-213

Вијести

20. маја 2017.

Прије неколико дана на мјесту улазне грађевине урађено је финално ублажавање ископа за улазну грађевину у зони до прве берме. Након тога приступило се минирању и спуштању на другу берму. Већи дио ископа изводит ће се у оквиру ископа за извођење портала, тунелског нападног мјеста из правца улазне грађевине. Ово уједно представља другу нападну тачку

28. априла 2017.

Ових дана отпочели су интензивни радови на реконструкцији мријестилишта Миротињ, које послује у склопу Хидроелектрана на Требишњици, као дио погона ХЕ Требиње 1. Основна намјена мријестилишта је производња икре и млађи салмонидних врста рибе за потребе порибљавања слива Требишњице и свих отворених вода Источне Херцеговине. Мријестилиште располаже са системом од 25 паралелних базена у низу

10. априла 2017.

Радови на приступном тунелу „Стражевица“ званично су почели 1.септембра 2016. године а прва бушотина изведена је 29.септембра исте године. До сада је ископано око 450м приступног тунела. Највећи проблем у претходном периоду представљале су изражене подземне воде које су значајно и успориле динамику радова. Метода која се користи за ископавање је „НАТМ“ која подразумијева бушење, минирање

4. априла 2017.

По већ утврђеним плановима редовни годишњи ремонт објеката и постројења Хидроелектрана на Требишњици одржаће се по доле наведеним фазама. ХЕ Требиње 1 Безнапонско стање од 15.05. до 24.05.2017. године Агрегат бр.3 од 25.05. до 03.06.2017. године Агрегат бр.1 од 04.06. до 13.06.2017. године Агрегат бр.2 од 14.06. до 23.06.2017. године ХЕ Требиње 2 од 05.06.

9. марта 2017.

Данас су на Абазовини почели радови на изградњи затвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса „Бање“ у Требињу. Инвеститор, Хидроелектране на Требишњици, обезбиједио је у ову сврху око 10 милиона КМ. Ова вијест обрадовала је све грађане Требиња спортског духа, а највише пливаче, који по завршетку радова више неће морати да иду на припреме у околне

13. јануара 2014.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 74. редовној сједници одржаној 12. децембра 2013. године у Требињу,  донијела је Рјешење о издавању дозволе за обавЉање дјелатности производње електричне енергије, на основу чега је издата и нова дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије за Мјешовити Холдинг “ЕРС” – МП а.д. ЗП”Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње

24. децембра 2013.

Почетком редовног годишњег ремонта погона ХЕ Требиње 2 за 2013. годину, почето је са радовима на ревитализацији командне табле агрегата (КТА) ХЕ Требиње 2, односно реализација уговора „Замјена система управљања агрегатом на ХЕТ 2“. Извођач радова је била фирма „КАЛДЕРА Цомпанy“ д.о.о. Лакташи, подизвођач радова „Институт Михајло Пупин – Аутоматика“ Београд. Радови на замјени система

  24. децембра 2013.

  Хидроелектране на Требишњици су закључно са 19.12.2013. године оствариле План производње за 2013. годину у износу од 1388,65 {xа}ГWх{/xа}. Испуњење годишњег плана производње резултат је добре погонске спремности производних капацитета, повољних хидролошких прилика и доброг планирања и управљања системом Хидролектрана на Требишњици. Електроенергетским билансом за 2013. годину била је планирана производња Хидроелектрана на Требишњици у

   26. септембра 2013.

   Хидроелектране на Требишњици су у протеклих осам мјесеци оствариле добре производне резултате и биле важан ослонац Електропривреди Републике Српске.  Производња по Билансу за 2013. годину износила је 905,62 GWh. Билансом је била предвиђена ревитализација агрегата 1 у ХЕ Дубровник, коју је требало да реализује Хрватска електропривреда. Прва половина године била је изразито кишна. Веома велике

   12. септембра 2013.

   У периоду јун-септембар, у вријеме малих вода, обављане су активности на темељном чишћењу корита ријеке Требишњице као и на чишћењу и уређењу њених обала. Према утврђеном плану приступило се чишћењу корита ријеке у граду, на ријеци Сушици (акумулација Јазина) као и низводно од града у Придворачком и Ћатовића краку. Механизација ХЕТ-а је била ангажована на