het@het.ba +387 (059) 260-213

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ БРОЈ: 238-1-3-3-426/14 Наслов: Модернизација порталног крана на круни бране и кранова дифузорских затварача на ХЕ Требиње 1 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ БРОЈ: 238-1-3-3-424/14 Наслов: Истражни радови у темеЉу централне конзоле бране Гранчарево и формирање слитометарског мјерног мјеста 3.ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ БРОЈ: 238-1-3-3-425/14 Наслов: Радови на оспособЉавању пијезометарских

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА БРОЈ:238-1-1-2-422/14 Наслов: Набавка алата и инструмента за ХЕТ 1 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА БРОЈ:238-1-3-2-421/14 Наслов: Тунел одводњавања Билећког поља – И фаза  

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-419/14 Наслов: Набавка и уградња опреме за мјерење протока у тлачним цјевоводима агрегата на ХЕ Требиње 1 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-2-1-420/14 Наслов: Програм обезбјеђења рада хидрофорске станице Бијељани и програм одржавање трасе водовода Вријека – Пађени  

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-415/14 Наслов: Истражни радови у темељу централне конзоле бране Гранчарево и формирање слитометарског мјерног мјеста 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-416/14 Наслов: Радови на оспособљавању пијезометарских бушотина на подручју хидросистема Требишњице 3. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-417/14 Наслов: Израда приступних путева до нових пијезометарских бушотина  

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА БРОЈ:238-1-2-2-412/14 Наслов: Израда елабората о утврђивању стања ињекционе завјесе у зони бране Гранчарево 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА БРОЈ:238-1-3-2-411/14 Наслов: Испитивање геомеханичких карактеристика стијене на контакту са темељима у десном боку бране Гранчарево