het@het.ba +387 (059) 260-213

ТУНЕЛ ФАТНИЧКО ПОЉЕ – АКУМУЛАЦИЈА БИЛЕЋА – II ФАЗА РАДОВИ НА БЕТОНСКОЈ ОБЛОЗИ ТУНЕЛА

У овој фази изводе се радови на доради профила тунела, бетонски радови на тунелској облози и радови на контактном и консолидационом инјектирању.

Укупна дужина тунела cca 15.650m (уговором обухваћено од СТ 2+528,50 до СТ 1+052,00 и низводно од СТ 3+330,00). До сада је рађено на дијелу тунела дужине 1357,63 m (дорада профила у зони золне и бетонирање золне).

Укупна вриједност уговора je 9.898.565,80 КМ без ПДВ-а. У финансијском смислу до сада је реализовано cca 25 % уговора.

Радови се изводе у складу са уговором и динамиком, са краћим прекидима усљед појаве поплава у Фатничком пољу и неповољних временских услова.